Vi har planer om nytt valpekull 

Høst/Vinter 2023. 

Det blir da vårt N-kull.